• aine, kiinteä

  1.2.1 tarkoittaa ainetta; a) jonka sulamispiste tai sulamisen alkamispiste 101,3 kPa:n paineessa on yli 20 °C, tai b) joka ei ole nestemäinen standardin ASTM D 4359-90 testimenetelmän mukaisesti tai on pastamainen kohdan 2.3.4 juoksevuuden määrityskokeen (penetraatiokoe) kriteerien mukaisesti.

 • alipaine

  tarkoittaa kohteen pienempää painetta verrattuna ympäristöön.

 • baari

  (bar) on paineen yksikkö, jota usein käytetään ilmoitettaessa nesteen ja kaasun painetta. Yksi baari on suuruudeltaan 100 000 Pascalia eli 100 kilopascalia. Yhden baarin paineessa neliösenttimetrille kohdistuu 10 Newtonin suuruinen voima. 1 bar = 100 000 Pa. 1 bar = 10 N/cm²

 • kaasu

  tarkoittaa ainetta: a. jonka höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on yli 300 kPa (3 bar), tai b. joka on kokonaan kaasumainen 20 °C lämpötilassa, normaalissa ilmanpaineessa (101,3 kPa). Kaasut ovat nimestään huolimatta kuljetuksen aikana nestemäisessä olomuodossa. Kaasunmaisessa olomuodossa ne ovat ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.

 • kilopascal

  lyhenne kPa on SI -järjestelmän kerroin yksikölle Pascal (Pa). 1 kPa = 103 Pa 1 kPa = 1000 Pa 1 bar = 100 kPa

 • kPa

  lue kilopascal.

 • paine

  Paine ( p) on suure, joka ilmaisee pinta-alayksikköön kohdistuvaa kohtisuoraa voimaa. Matemaattisesti paine ilmaistaan muodossa; p = F/A. Ylipaine tai alipaine ilmaisee erotusta ympäröivän ilmakehän paineeseen.

 • paine, yli-

  on absoluuttisen paineen ja kulloinkin vallitsevan ulkoilman paineen ero. Esimerkiksi paineilmajarrujärjestelmän paineet ilmoitetaan ylipaineina. Paineen yksikkö on 0,1 MPa (megapascal) = 1 bar (baari) = 10 N(ewton)/cm² (neliösenttimetri potenssiin kaksi) .

 • Pascal

  (Pa) on paine jonka yhden newtonin voima aiheuttaa kohdistuessaan neliömetrin pinta-alalle. Pascal on SI-järjestelmän paineen yksikkö. Koska pascal on varsin pieni yksikkö, käytetään sen ohella paineen yksikkönä myös baaria (bar). Yksi baari on 100 000 pascalia, ja se on hieman pienempi kuin normaali ilmanpaine maan pinnalla. (lähde; https://fi.wikipedia.org/wiki/Pascal_(yksikkö))

 • SI-järjestelmä

  on kansainvälinen yksikköjärjestelmä (myös kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä). Se on maailman käytetyin mittayksikköjärjestelmä. Lue lisää; Rahtarin matikka ja fysiikka osa 1; SI -järjestelmä