• aine, epäherkistetyt nestemäiset räjähdys-

    2.2.3.1.1 luokitellaan kuuluvaksi luokkaan 3; Luokkaan 3 kuuluvat myös epäherkistetyt nestemäiset räjähdysaineet. Epäherkistetyt nestemäiset räjähdysaineet ovat räjähdysaineita, jotka veteen tai muuhun nesteeseen liuotettuina tai suspendoituina muodostavat homogeenisen nesteseoksen, jolla ei enää ole räjähdysominaisuuksia. Luvun 3.2 taulukossa A näitä ovat UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ja 3379 nimikkeet.

  • luokka 3

    2.2.3.1.1 palavat nesteet ja niitä sisältävät esineet Tähän luokkaan kuuluvat palavat nesteet ja niitä sisältävät esineet. Tähän luokkaan kuuluvat aineet: – jotka ovat nestemäisiä – joiden höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on enintään 300 kPa (3 bar) ja jotka eivät ole täydellisesti kaasumaisessa muodossa 20 °C lämpötilassa ja 101,3 kPa vakiopaineessa,…