• kaasu, hapettavat

  2.2.2.1.5 Kaasut, jotka yleensä happea luovuttamalla voivat aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Nämä ovat puhtaita kaasuja tai kaasuseoksia, joiden hapetuskyky ylittää 23,5 % määritettynä standardissa ISO 10156:2010 kuvatulla menetelmällä.

 • kaasu, myrkylliset

  2.2.2.1.5 Kaasut, joiden: (a) tiedetään olevan ihmiselle niin myrkyllisiä tai syövyttäviä, että ne aiheuttavat terveysvaaran, tai (b) oletetaan olevan ihmiselle myrkyllisiä tai syövyttäviä, koska niiden välittömän myrkyllisyyden LC50-arvo on enintään 5 000 ml/m3 (ppm) testattuna kohdan 2.2.61.1 mukaisesti.

 • kaasu, palavat

  2.2.2.1.5 Kaasut, jotka 20 C lämpötilassa ja 101,3 kPa vakiopaineessa: (a) ovat syttyviä enintään 13 tilavuus-%:n seoksena ilman kanssa, tai (b) omaavat vähintään 12 prosenttiyksikön syttymisalueen ilman kanssa riippumatta siitä, mikä on alempi syttymisraja. Palavuus on määritettävä joko testien avulla tai laskemalla ISO-standardimenetelmien mukaisesti (ks. standardi ISO 10156:2010). Jos näitä…

 • kaasu, syövyttävät

  2.2.2.1.5 Kaasut tai kaasuseokset, jotka täyttävät myrkyllisyyskriteerit pelkästään syövyttävien ominaisuuksiensa perusteella, on luokiteltava myrkyllisiksi aineiksi, joilla on lisävaarana syövyttävyys. Kaasuseoksella, jota pidetään myrkyllisenä syövyttävien ja myrkyllisten ominaisuuksiensa yhteisvaikutuksen perusteella, on lisävaarana syövyttävyys, jos ihmisestä saadun kokemuksen perusteella seoksen tiedetään tuhoavan ihoa, silmiä tai limakalvoja tai kun seoksen syövyttävien ainesosien LC50-arvo…