• käyttölaitteet

    tarkoittavat: a. säiliöissä täyttö- ja tyhjennyslaitteita, paineentasauslaitteita, varo-, lämmitys- ja lämpöeristyslaitteita, lisäainelaitteita sekä mittauslaitteita, b. monisäiliöajoneuvon säiliöstössä tai MEG-konteissa täyttö- ja tyhjennyslaitteita mukaan lukien kokoojaputkisto, sekä varo- ja mittauslaitteita, c. IBC-pakkauksissa täyttö- ja tyhjennyslaitteita, paineentasaus- tai tuuletuslaitteita, varo-, lämmitys- ja lämpöeristyslaitteita sekä mittauslaitteita. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) (Huom. UN-säiliöiden osalta, ks. luku 6.7.)