• sievert

    (Sv), lausutaan siivert, on SI-järjestelmän mukainen säteilyannoksen yksikkö, jolla ilmoitetaan ihmisen saaman säteilyannoksen määrä ja terveydellinen haitta. Yhden sievertin henkilöannoksen arvioidaan aiheuttavan ihmisessä kuolemaan johtavan syövän tämän elinaikana noin 5 %:n todennäköisyydellä. Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on noin 3,7 mSv vuodessa. Kerrannaisyksiköitä ovat esimerkiksi millisievert (mSv), joka on sievertin tuhannesosa ja…