• kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki

    5.3.3 Kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki Säiliöajoneuvoihin, säiliökontteihin, UN-säiliöihin, erityisajoneuvoihin tai -kontteihin tai erityisvarustettuihin ajoneuvoihin tai kontteihin, joissa ainetta kuljetetaan tai aine on jätetty kuljetettavaksi nestemäisessä olomuodossa vähintään 100 °C lämpötilassa tai kiinteässä olomuodossa vähintään 240 °C lämpötilassa, on ajoneuvon sivuille ja taakse sekä kontin, säiliökontin ja UN-säiliön kaikille neljälle…

  • kontti, säkki- merkintä

    6.11.5.5 Merkintä 6.11.5.5.1 Jokaisessa säkkikontissa, joka on valmistettu ja tarkoitettu näiden määräysten mukaiseen käyttöön, on oltava kestävä, luettava ja siten sijoitettu merkintä, että se on helposti nähtävissä. Vähintään 24 mm:n merkkikokoa olevan kirjaimista, numeroista ja symboleista koostuvan merkinnän on sisällettävä seuraavat tiedot: (a) YK-pakkaustunnus: Tätä tunnusta ei saa käyttää muuhun…