• EX/II

  9.1.1.2 ja EX/III ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. Lue; Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

 • EX/III

  9.1.1.2 ja EX/II ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. Lue; Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

 • hyväksyntä, ADR-

  9.1.1.2 ”ADR-hyväksyntä” tarkoittaa VAK-hyväksyntää vastaavaa ajoneuvolle tai MEMUlle kansainväliseen ADR-liikenteeseen annettua hyväksyntää Lue; Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat määräykset

 • kemiittiauto

  tarkoittaa MEMUa, eli Liikkuva räjähdevalmistusyksikköä.

 • MEMU

  1.2.1 eli Mobile Explosives Manufacturing Unit eli liikkuva räjähdevalmistusyksikkö. tarkoittaa räjähteiden valmistukseen ja panostukseen käytettävää yksikköä tai yksiköllä varustettua ajoneuvoa, jossa kuljetettavat vaaralliset aineet eivät itse ole räjähteitä. Yksikkö koostuu erilaisista säiliöistä ja irtotavarakonteista, prosessilaitteistosta sekä pumpuista ja vastaavista laitteista. MEMU:ssa voi olla erityisosasto pakattuja räjähteitä varten.