• megajoule

    on työn ja energian yksikön Joulen SI-järjestelmän mukainen kerroin 106