• becquerel

    lyhenne (Bq), joka lausutaan ”bekrel”, on radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikkö. 1 Bq tarkoittaa yhden atomiytimen virityksen purkautumista sekunnin aikana. Becquerel on myös SI-järjestelmän mukainen yksikkö. Becquerelin kerrannaisyksiköitä ovat esimerkiksi kilobecquerel (kBq), joka on tuhat becquerelia, ja megabecquerel (MBq), joka on miljoona becquerelia. Kuljetettavissa kolleissa on aktiivisuuden merkintä, joka ilmoitetaan gigabecquerel…