• A1-aktiivisuusarvo

  2.2.7.1.3 A1 tarkoittaa kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa olevien tai kohdan 2.2.7.2.2.2 mukaan määriteltyjen erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuutta (TBq), ja sitä käytetään määrittelemään näiden määräysten aktiivisuusrajat. Tällä arvolla kuvataan radioaktiivisen aineen vaarallisuutta. Ne on saatu tutkimalla kuvitteellista onnettomuustilannetta, jossa kollin säteilysuojus vahingoittuu. A-arvot on määritelty aktiivisuutena, joka aiheuttaa onnettomuustilanteessa enintään 50…

 • A2-aktiivisuusarvo

  2.2.7.1.3 A2 tarkoittaa kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa olevien tai kohdan 2.2.7.2.2.2 mukaan määriteltyjen muiden kuin erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuutta (TBq), ja sitä käytetään määrittelemään näiden määräysten aktiivisuusrajat. Tällä arvolla kuvataan radioaktiivisen aineen vaarallisuutta. Ne on saatu tutkimalla kuvitteellista onnettomuustilannetta, jossa kollin säteilysuojus vahingoittuu. A-arvot on määritelty aktiivisuutena, joka aiheuttaa onnettomuustilanteessa…

 • aine, heikosti leviävä radioaktiivinen

  2.2.7.1.3 tarkoittaa joko kiinteää radioaktiivista ainetta tai suljetussa kapselissa olevaa kiinteää radioaktiivista ainetta, joka leviää vain rajallisesti ja joka ei ole jauhemaisessa muodossa.

 • aine, radioaktiivinen

  2.2.7.1.1 tarkoittaa radionuklideja sisältävää ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus (Bq/g) ja kokonaisaktiivisuus (Bq) lähetyksessä ylittää kohdissa 2.2.7.2.2.1 – 2.2.7.2.2.6 määritellyt rajat. stuk.fi Kuljetusmääräyksissä radioaktiivisella aineella tarkoitetaan ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus (Bq/g) ja kokonaisaktiivisuus (Bq) lähetyksessä ylittävät LVMa:ssa annetut nuklidikohtaiset raja-arvot (LVMa, liite A, 2.2.7)

 • annosnopeus

  1.2.1 tarkoittaa ympäristöannosekvivalenttia tai tarvittaessa suuntaa-antavaa annosekvivalenttia aikayksikköä kohti mitattuna kyseeseen tulevassa kohdassa. Säteilyturvakeskus Annosnopeus ilmaisee, kuinka suuren säteilyannoksen ihminen saa tietyssä ajassa. Annosnopeuden yksikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h). (lähde: stuk.fi) Annosnopeus radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa tarkoittaa vastaavaa säteilyn annosnopeutta ilmaistuna yksiköllä millisieverttiä tunnissa (mSv/h) tai mikrosieverttiä tunnissa (µSv/h).

 • becquerel

  lyhenne (Bq), joka lausutaan ”bekrel”, on radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikkö. 1 Bq tarkoittaa yhden atomiytimen virityksen purkautumista sekunnin aikana. Becquerel on myös SI-järjestelmän mukainen yksikkö. Becquerelin kerrannaisyksiköitä ovat esimerkiksi kilobecquerel (kBq), joka on tuhat becquerelia, ja megabecquerel (MBq), joka on miljoona becquerelia. Kuljetettavissa kolleissa on aktiivisuuden merkintä, joka ilmoitetaan gigabecquerel…

 • Bq

  tarkoittaa radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikköä. Lue becquerel.

 • CSI

  eli criticality safety index. Lue kriittisyysturvallisuusindeksi.

 • erityisjärjestelyt

  1.7.4 Erityisjärjestelyt tarkoittavat Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä toimenpiteitä, joiden mukaisesti voidaan kuljettaa lähetyksiä, jotka eivät täysin täytä näiden määräysten radioaktiivisia aineita koskevia vaatimuksia. Lue; 1.7.4 Erityisjärjestelyt