• arvo, LC50-

  2.2.61.1.3 LC50-arvo välittömälle myrkyllisyydelle, joka aiheutuu elimistöön hengityksen kautta joutuneesta aineesta, on se höyry-, sumu- tai pölypitoisuus, joka jatkuvasti 1 tunnin ajan hengitettynä todennäköisimmin aiheuttaa kuoleman 14 päivän kuluessa puolelle sekä koiras- että naaraspuolisista nuorista täysikasvuisista albinorotista. Kiinteä aine on testattava, jos vähintään 10 massa-% sen kokonaismassasta todennäköisesti on hiukkaskooltaan hengitettävissä…

 • arvo, LD50-

  2.2.61.1.3 LD50-arvo (keskimääräinen tappava pitoisuus) välittömälle myrkyllisyydelle, joka aiheutuu niellystä aineesta on tilastollisesti määritelty aineen kerta-annosmäärä, jonka voidaan olettaa aiheuttavan kuoleman 14 päivän kuluessa 50 %:lle nuorista täysikasvuisista albinorotista, jotka ovat nielleet ainetta. LD50-arvo ilmoitetaan testatun aineen massana koe-eläimen massaa kohti (mg/kg). LD50-arvo välittömälle myrkyllisyydelle, joka aiheutuu elimistöön ihon kautta…

 • luokka 6.1

  Myrkylliset aineet. Luokkaan 6.1 kuuluvat ne aineet, joista kokemuksen perusteella tiedetään tai eläinkokeiden perusteella voidaan olettaa, että ne suhteellisen pieninä määrinä ihmisen elimistöön joutuessaan joko hengitettyinä, ihon kautta imeytyessään tai nieltyinä kerta-annoksena tai lyhytaikaisen altistuksen vaikutuksesta voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisen terveydelle tai voivat aiheuttaa kuoleman.

 • myrkyllinen

  (T) (Toxic) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään luokituskoodiin kirjaimella T. Välittömällä myrkyllisyydellä tarkoitetaan nopeasti aineelle altistumisen jälkeen ilmeneviä vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat johtaa kuolemaan. Välittömän myrkyllisyyden osalta kemikaalit luokitellaan CLP-kategorioihin 1, 2, 3 tai 4.