• epäherkistäminen

    2.2.41.1.16 (luokka 4.1) Kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi itsereaktiiviset aineet epäherkistetään usein laimentamalla. Jos aineen prosenttiosuus on annettu, tarkoitetaan sillä massaprosenttia pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos laimenninta käytetään, itsereaktiivinen aine on testattava laimentimen kanssa siinä pitoisuudessa ja muodossa, jota käytetään kuljetuksessa. Laimentimia, joita käytettäessä itsereaktiivinen aine voi väkevöityä vaarallisissa määrin pakkauksen vuotaessa, ei saa…

  • luokka 5.2

    Luokkaan 5.2 kuuluvat orgaaniset peroksidit ja orgaaniset peroksidivalmisteet. (2.2.52.1.1) Orgaaniset peroksidit ovat orgaanisia aineita, jotka sisältävät bivalentin -O-O – rakenteen ja joita voidaan pitää vetyperoksidin johdannaisina, joissa toinen tai molemmat vetyatomit on korvattu orgaanisilla radikaaleilla. (2.2.52.1.3) Määritelmä Orgaaniset peroksidit ovat normaaleissa tai kohotetuissa lämpötiloissa alttiita eksotermiselle hajoamiselle. Hajoaminen voi alkaa…

  • orgaaninen peroksidi

    on yhdiste, jonka toiminnallisessa ryhmässä on yksinkertainen happi–happi-sidos. Orgaanisen peroksidin rakenteen happi–happi-sidos katkeaa helposti, jolloin muodostuu radikaaleja. Tämä vuoksi niitä käytetään usein reaktion käynnistäjinä polymeroinnissa[1]. Useimmiten tähän käytetyt peroksidit ovat metyylietyyliketoniperoksidi ja bentsoyyliperoksidi. Muita petrokemianteollisuuden sovellutuksia, joihin orgaanisia peroksideja käytetään ovat muovien kovettaminen ja ristisilloitus. Orgaaniset peroksidit ovat hyvin vahvasti…