• hapettava

    Hapettava (O) (Oxidizing) on aineen vaaraominaisuus. Yleensä näin merkityt aineet voivat happea luovuttamalla aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Vaaraominaisuuksiltaan hapettavia aineita löytyy luokista 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ja 8. Kuljetusmerkinnöissä, suurlipukkeissa ja CLP-varoitusmerkinnöissä hapettava ominaisuus on merkitty kuvassa näkyvällä O -kirjameilla.  

  • luokka 5.1

    Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet. Luokkaan 5.1 kuuluvat aineet, jotka siitä huolimatta, etteivät itse välttämättä ole palavia, voivat yleensä niistä vapautuvasta hapesta johtuen aiheuttaa tai edistää muiden materiaalien palamista. Tähän luokkaan kuuluvat myös näitä aineita sisältävät esineet. (2.2.51.1.1) Hapettavia aineita sisältävien palojen ainoa sammutuskeino on runsas kylmä vesi. Niiden tukahduttaminen jauheella…