• kaasu, alaluokat

    Luokka 2 kaasut on luokiteltu ensisijaisen vaaraominaisuutensa mukaisesti kolmeen alaluokkaan YK-mallisäännöissä, IMDG-koodissa ja ICAO-TI:ssä. Alaluokka 2.1: palavat kaasut (vastaa F-kirjaimella merkittyjä ryhmiä) Alaluokka 2.2: palamattomat, myrkyttömät kaasut (vastaa A- tai O-kirjaimella merkittyjä ryhmiä) Alaluokka 2.3: myrkylliset kaasut (vastaa T-kirjaimella merkittyjä ryhmiä T, TF, TC, TO, TFC ja TOC).

  • kaasu, myrkylliset

    2.2.2.1.5 Kaasut, joiden: (a) tiedetään olevan ihmiselle niin myrkyllisiä tai syövyttäviä, että ne aiheuttavat terveysvaaran, tai (b) oletetaan olevan ihmiselle myrkyllisiä tai syövyttäviä, koska niiden välittömän myrkyllisyyden LC50-arvo on enintään 5 000 ml/m3 (ppm) testattuna kohdan 2.2.61.1 mukaisesti.