• luokituskoodi

  muodostuu kirjaimista ja numeroista ja kertoo jotain aineen kemiallisista ominaisuuksista. Luokituskoodi muodostuu eri luokissa seuraavasti; 3.2.1 Luokka 1 (räjähteet) – vaarallisuusluokan numero + yhteensopivuusryhmän kirjain Luokka 2 (kaasut) – kaasujen jaottelun numerosta + yhdestä tai useammasta kaasujen vaaraominaisuudet kirjaimesta. Luokka 3 (palavan nesteet) – palavat nesteet jaottelun kirjain / kirjain…

 • myrkyllinen

  (T) (Toxic) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään luokituskoodiin kirjaimella T. Välittömällä myrkyllisyydellä tarkoitetaan nopeasti aineelle altistumisen jälkeen ilmeneviä vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat johtaa kuolemaan. Välittömän myrkyllisyyden osalta kemikaalit luokitellaan CLP-kategorioihin 1, 2, 3 tai 4.

 • pakkausryhmä

  1.2.1 Pakkausryhmä tarkoittaa ryhmää, johon tietyt aineet voidaan vaaraominaisuuksiensa perusteella luokitella pakkaamista varten. Pakkausryhmillä on seuraavat merkitykset ja ne on tarkemmin esitetty osassa 2: Pakkausryhmä I: erittäin vaaralliset aineet, Pakkausryhmä II: vaaralliset aineet, ja Pakkausryhmä III: vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet. Huom. Myös tietyille vaarallisia aineita sisältäville esineille on annettu pakkausryhmä….

 • palava

  (F) (Flammable) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään aineen luokituskoodiin kirjaimella F.

 • syövyttävä

  (C) (Corrosive) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään luokituskoodiin kirjaimella C. Syövyttävät aineet aiheuttavat kudostuhoa (nekroosi). Syövyttävät aineet tuhoavat kudosta joutuessaan kosketuksiin sen kanssa. Syövyttäviä aineita ovat esimerkiksi hapot ja emäkset riittävän suurina pitoisuuksina. Syövyttävän aineen roiskeet silmään voivat aiheuttaa pysyvän silmävamman. (lähde: ova-ohjeet) ks. ärsyttävyys.

 • vaaran tunnusnumero

  5.3.2.3.1 Vaaran tunnusnumerossa luokissa 2-9 on kaksi tai kolme numeroa. Numerot ilmaisevat yleensä seuraavat vaarat:         5.3.2.3.2 Luvun 3.2 taulukon A sarakkeen (20) vaaran tunnusnumeroilla on seuraavat merkitykset:  

 • vaaraominaisuus

  on kullekin vaaralliselle aineelle määritelty vaaratekijä, jonka perusteella aine luokitellaan oikeaan vaarallisuusluokkaan. Yhdellä aineella voi olla useita vaaraominaisuuksia ja luokkia, joista yksi on aina päävaara. Vaaraominaisuudet merkitään kirjaimin tai kirjain-numero yhdistelmällä aineen luokituskoodiin.