• ajoneuvo, hinattava

  on O1–O4-luokan ajoneuvo (auton perävaunu). Hinattavalla ajoneuvolla tarkoitetaan siis toiseen ajoneuvoon kytkettävää ajoneuvoa, joka ei ole tarkoitettu kulkemaan omalla käyttövoimalla. (3 §) Auton perävaunut jaetaan luokittelumassan perusteella seuraaviin luokkiin: O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) luokittelumassa on enintään 0,75 tonnia; O2-luokan ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia;…

 • ajoneuvo, O1-luokan

  on kevyt perävaunu, jonka luokittelumassa on enintään 0,75 tonnia.

 • ajoneuvo, O2-luokan

  eli ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia.

 • ajoneuvo, O3-luokan

  eli ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 3,5 tonnia mutta enintään 10 tonnia.

 • ajoneuvo, O4-luokan

  eli ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 10 tonnia.

 • massa, luokittelu-

  tarkoittaa M-, N- ja O-luokan ajoneuvon ajoneuvoluokan määrittämisessä käytettävää, suurinta teknisesti sallittua kuormatun ajoneuvon pyörien välityksellä maahan kohdistuvaa massaa. (3 § /kohta31 ja L2)