• liukueste

    on asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (10.1.2019/31) pykälässä 17 § tarkoitettu nastarengas tai lumiketju.