• kotimaan tavaraliikennelupa

    on liikennelupalaji, jolla saa pääsääntöisesti liikennöidä vain Suomen sisällä, mutta ei Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.

  • liikennelupalajit

    Liikennepalvelulain mukaisia liikennelupalajeja ovat tavaraliikennelupa, henkilöliikennelupa sekä taksiliikennelupa. Tavaraliikennelupia ovat tavaraliikenteen yhteisölupa ja kotimaan tavaraliikennelupa. (lähde: skal.fi)

  • lupa, tavaraliikenteen yhteisö-

    on liikennelupalaji voi harjoittaa liikennettä Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomessa ja kansainvälisessä liikenteessä. (lähde: skal.fi)