• kotimaan tavaraliikennelupa

  on liikennelupalaji, jolla saa pääsääntöisesti liikennöidä vain Suomen sisällä, mutta ei Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.

 • liikennelupa, Ahvenanmaan maakunnan

  Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä. Toimivaltainen viranomainen tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. (lähde: skal.fi)

 • liikennelupa, kotimaan

  Aikaisemmin käytössä olleita kotimaan liikennelupia myönnetään nykyisille luvanhaltijoille vain lupia uusittaessa tai kalustoa lisättäessä. Mikäli kotimaan tavaraliikenneluvan haltija aikoo jatkaa liikenteen harjoittamista heinäkuusta 2028 eteenpäin, tulee liikenteenharjoittajan huolehtia hyvissä ajoin tavaraliikenneluvan edellyttämän ammatillisen pätevyyden hankkimisesta. Kaikkien 1.7.2018 jälkeen myönnettävien kotimaan tavaraliikennelupien voimassaolo päättyy siis viimeistään 1.7.2028. (lähde: skal.fi)

 • liikennelupalajit

  Liikennepalvelulain mukaisia liikennelupalajeja ovat tavaraliikennelupa, henkilöliikennelupa sekä taksiliikennelupa. Tavaraliikennelupia ovat tavaraliikenteen yhteisölupa ja kotimaan tavaraliikennelupa. (lähde: skal.fi)