• kerroin, kitka-

  (μ) on normaalivoiman ja kitkavoiman suhdeluku ja sitä voidaan käyttää eri materiaalien keskinäisen kitkan vertailemiseksi. Kitkakerroin μ on kappaleen liikkeelle saattamiseen tarvittavan voiman (F) ja kappaletta pintaan puristavan voiman pintaa vastaan kohtisuoran komponentin (N) suhde eli μ =F/N. Kuormauksessa eri materiaalien yhdistelmille on määritelty ohjeelliset kitkakertoimet, joita voidaan käyttää kuorman…

 • kitka

  eli liikevastus on kahden kiinteän kappaleen toisiaan koskettavien pintojen välissä ilmenevää liikettä, tai liikkeen alkamista vastustava voima. Kitka on ilmiö, jonka voittamiseksi kappaleen on tehtävä työtä. Tällöin kappaleeseen varastoitunutta energiaa muuttuu muiksi energian muodoiksi, kuten lämmöksi. Lepokitka pyrkii vastustamaan liikkeelle lähtöä, ja liikekitka pyrkii pysäyttämään jo alkaneen liikkeen. Klassisen kitkamallin…

 • kitka, lepo-

  Lepokitka pyrkii vastustamaan kappaleen liikkeelle lähtöä. Lepokitka vaikuttaa siis kappaleen nopeuden ollessa nolla. Lepokitka on yleensä suurempi kuin kappaleen liikekitka.

 • kitka, liike-

  Liikekitka pyrkii pysäyttämään kappaleen jo alkaneen liikkeen. Liikekitka vaikuttaa siis silloin, kun kappaleella on jokin liikenopeus. Liikekitka on yleensä pienempi kuin kappaleen lepokitka.