• kuorman purkaja

    tarkoittaa yritystä, joka; a. purkaa kontin, irtotavarakontin, MEG-kontin, säiliökontin tai UN-säiliön ajoneuvosta, tai b. purkaa pakattuja vaarallisia aineita, pienkontteja tai UN-säiliöitä ajoneuvosta tai kontista, tai c. tyhjentää vaarallisia aineita säiliöstä (säiliöajoneuvosta, irrotettavasta säiliöstä, UN-säiliöstä tai säiliökontista) tai monisäiliöajoneuvosta, MEMU:sta tai MEG-kontista taikka vaarallista irtotavaraa vaunusta, suurkontista, pienkontista tai irtotavarakontista.

  • kuorman purkaminen

    tarkoittaa kuorman purkaja -määritelmän mukaisen kuorman purkajan suorittamia tehtäviä.