• valmistajan kilpi

    on pakollinen 1.1.1993 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa ja perävaunussa (Ajoneuvolaki 1090/2002 26§, Asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 1248/2002 liite 1 kohta 18). Direktiivin 76/114/ETY mukaan valmistajan kilpi on kiinnitettävä lujasti selvästi näkyvään ja helposti luokse päästävään paikkaan ajoneuvon sellaiseen osaan, jota ei yleensä vaihdeta ajoneuvon käytön aikana.