• AWB

    eli Air Waybill on lentorahtikirja, joka toimii rahtikirjan lisäksi myös kuljetussopimuksena. Rahtikirjassa esitetään lentorahdin yleiset ehdot ja siihen merkitään lähettäjän ja vastaanottajan tietojen lisäksi rahdin kuvaus, määrät, mitat, reititys ja aikataulut. Rahtikirjat on yksilöidysti numeroitu (rahtikirjan numero/Air Way Bill number) ja rahdin seuranta on mahdollista rahtikirja-numeron perusteella. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

  • kuljetuksen suorittaja

    tarkoittaa yritystä, joka kuljetussopimuksen mukaan tai ilman kuljetussopimusta suorittaa kuljetuksen.

  • rahdinantaja

    tarkoittaa konossementissa tai vastaavassa kuljetusasiakirjassa, kuten kauttakulkukonossementissa, mainittua oikeudellista yhteisöä tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on nimetty rahdinantajaksi ja/tai jonka nimissä tai puolesta kuljetussopimus on tehty kuljetusyrityksen kanssa. (eur-lex)