• kuljetuskielto

  Vaarallisten aineiden kuljetuskielto osoitetaan liikennemerkillä nro. 318. Liikennemerkkiä täydennetään lisäkilvellä. Lue A-VAK ja B-VAK.

 • kuljetusrajoitus

  (vak) voi olla alueellinen kuljetusrajoitus, yleinen kuljetusrajoitus tai tunnelirajoitus.

 • reittirajoitus

  lue yleinen kuljetusrajoitus ja alueellinen kuljetusrajoitus.

 • tunneliluokat

  1.9.5.2 tarkoittavat vaarallisten aineiden kuljetuksissa, aine- / määräkohtaisia kuljetusrajoituksia tunneluokasta riippuen. Luokittelun tunneliluokkiin on perustuttava olettamukseen, että tunneleissa esiintyy kolme päävaaraa, joista voi seurata useita uhreja tai vakavia vauriota tunnelin rakenteelle: (a) Räjähdykset (b) Myrkyllisen kaasun tai myrkyllisen haihtuvan nesteen vuoto (c) Tulipalot. Liikennemerkillä nro. 318 osoitettu kielto koskee määräysten…

 • tunneliluokka A

  1.9.5.2.2 Ei rajoituksia vaarallisten aineiden kuljetuksille.

 • tunneliluokka B

  1.9.5.2.2 Rajoitus vaarallisten aineiden kuljetuksille, jotka voivat aiheuttaa erittäin suuren räjähdyksen. Seuraavien vaarallisten aineiden katsotaan täyttävän nämä kriteerit 2: Luokka 1: Yhteensopivuusryhmät A ja L, Luokka 2: UN 3529, Luokka 3: Luokituskoodi D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ja 3379), Luokka 4.1: Luokituskoodi D ja DT, ja Itsereaktiiviset aineet, tyyppi B (UN 3221, 3222, 3231…

 • tunneliluokka C

  1.9.5.2.2 Rajoitus vaarallisten aineiden kuljetuksille, jotka voivat aiheuttaa erittäin suuren räjähdyksen, suuren räjähdyksen tai laajan myrkyllisen vuodon, Seuraavien vaarallisten aineiden katsotaan täyttävän nämä kriteerit 2: vaaralliset aineet, joiden kuljetus on rajoitettu tunneliluokassa B, ja seuraavat vaaralliset aineet: Luokka 1: Vaarallisuusluokat 1.1, 1.2 ja 1.5 (lukuun ottamatta yhteensopivuusryhmiä A ja L), ja…

 • tunneliluokka D

  1.9.5.2.2 Rajoitus vaarallisten aineiden kuljetuksille, jotka voivat aiheuttaa erittäin suuren räjähdyksen, suuren räjähdyksen, laajan myrkyllisen vuodon tai laajan tulipalon, Seuraavien vaarallisten aineiden katsotaan täyttävän nämä kriteerit 2: vaaralliset aineet, jotka on rajoitettu tunneliluokassa C, ja seuraavat vaaralliset aineet: Luokka 1: Vaarallisuusluokka 1.3 (yhteensopivuusryhmät C ja G), Luokka 2: Luokituskoodit F, FC,…

 • tunneliluokka E

  1.9.5.2.2 Rajoitus kaikille vaarallisten aineiden kuljetuksille lukuun ottamatta niitä, joille on merkitty ”(-)” luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (15), sekä kaikille luvun 3.4 (rajoitetut määrät pakatuille vaarallisille aineille) mukaisesti kuljetettaville vaarallisille aineille, kun kokonaisbruttomassa ylittää 8 tonnia kuljetusyksikköä kohti.  

 • tunnelirajoitus

  1.9.5.1 Vak-lain 14 b § mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tunnelissa. Sovellettaessa vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen läpikulkurajoituksia tunneleissa Liikenne- ja viestintäviraston on luokiteltava tunneli yhteen tunneliluokista. Huomioon on otettava tunnelin erityispiirteet, riskiarviointi sisältäen vaihtoehtoisten reittien ja kuljetusmuotojen käyttömahdollisuudet ja sopivuus sekä liikenteen ohjaus. Sama tunneli voidaan…