• ADR-määräykset

  tarkoittavat kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (23/1979) määräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa (2 §). Lue; ADR-sopimus

 • kuljetusmääräykset

  (vak) tarkoittavat vaarallisten aineiden kuljetusta, pakkaamista ja varastointia koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat säädökset ja määräykset löytyvät Traficomin VAK-sivuilta

 • oranssikirja

  on YK:n julkaisema (useampi tuhat sivuinen) kirja, joihin eri kuljetusmuotojen kuljetusmääräykset perustuvat.

 • RID

  (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous goods by Rail) tarkoittaa kansainvälisiä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusmääräyksiä.

 • RID-määräykset

  tarkoittavat kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;

 • sopimus, ADR-

  1.2.1 ADR-sopimus tarkoittaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä sopimusta (Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) mukaan lukien erillissopimukset, jotka on allekirjoitettu kaikissa kuljetukseen osallistuvissa valtioissa. Traficom Kansainvälinen vak-tiesopimus. Vaarallisten aineiden tiekuljetuksista on voimassa kansainvälinen sopimus (ADR-sopimus),…

 • vapaarajataulukko

  tarkoittaa kuljetusmääräyksissä, kohdassa 1.1.3.6.3 kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset, käytettyä taulukkoa. Vapaarajataulukon perusteella voidaan tarkastaa aine kohtaisesti kuljetuskategorian osoittama vapaaraja, jolloin kuljetus vapautuu tietyistä määräyksistä, esimerkiksi ajolupa vaatimuksesta. VAK_tiemaarays_LIITTEET-1_Vapaarajataulukko Lue Vapaarajan määritys