• A-VAK

  C8 merkillä (vaarallisten aineiden kuljetus kielletty) ja H14 lisäkilvellä (kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle) osoitetaan, että kielto koskee ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetuksia. Kuljetusrajoitukset eivät koske kuljetuksia, jotka täyttävät kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvien vapautusten ehdot (ns. vapaaraja). Lue; Ajoneuvon kuljetusrajoitukset tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla

 • B-VAK

  C8 merkillä (vaarallisten aineiden kuljetus kielletty) ja H15 lisäkilvellä (kielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle) osoitetaan, että kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajoa (ryhmän B vaaralliset aineet). Vaarallisen aineen kuljetus H15 lisäkilvellä varustetun C8 liikennemerkin tarkoittamalle alueelle on sallittu, jos aineen kuormaus- tai purkamispaikka sijaitsee merkein rajoitetulla alueella. Ajon kuormaus-…

 • kuljetuskielto

  Vaarallisten aineiden kuljetuskielto osoitetaan liikennemerkillä nro. 318. Liikennemerkkiä täydennetään lisäkilvellä. Lue A-VAK ja B-VAK.

 • kuljetusrajoitus, alueellinen

  Liikenne- ja viestintävirasto voi kunnan perustellusta esityksestä rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla, jos kuljetus siellä voi aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Rajoitusta asetettaessa on huolehdittava siitä, ettei mahdollisuuksia kuljettaa vaarallisia aineita rajoiteta enempää kuin on tarpeen kuljetuksista aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Kunnan on tiedotettava…

 • kuljetusrajoitus, yleinen

  Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos kuljetuksesta aiheutuisi aineen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa, jota ei voi pakkaamista tai kuormaamista koskevin taikka muin erityistoimenpitein torjua. (14 a §) Traficom; vaarallisten aineiden tiekuljetusten reittirajoitukset lue; A-VAK ja B-VAK

 • läpiajokielto

  lue; ryhmän B vaaralliset aineet