• kuljetuskategoria

    1.1.3.6.1 Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset kohtaa varten, on kuljetusmääräyksissä vaaralliset aineet jaoteltu kuljetuskategorioihin. Kategoria on ilmoitettu kullekin aineelle taulukko A:n sarakkeessa 15. Kuljetuskategoria määrää kullekin aineelle enimmäismäärän kuljetusyksikköä kohden eli vapaarajan ja laskennallisen lukuarvon kertoimen. (laskennallinen lukuarvo)  

  • pakkausryhmä

    1.2.1 Pakkausryhmä tarkoittaa ryhmää, johon tietyt aineet voidaan vaaraominaisuuksiensa perusteella luokitella pakkaamista varten. Pakkausryhmillä on seuraavat merkitykset ja ne on tarkemmin esitetty osassa 2: Pakkausryhmä I: erittäin vaaralliset aineet, Pakkausryhmä II: vaaralliset aineet, ja Pakkausryhmä III: vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet. Huom. Myös tietyille vaarallisia aineita sisältäville esineille on annettu pakkausryhmä….