• kuljetusindeksi

  Kollin kuljetusindeksi, TI (Transport Index), kuvaa radioaktiivisen aineen lähettämän ionisoivan säteilyn voimakkuutta (annosnopeutta). Kuljetusindeksi määritetään (LVMa, liite A, 5.1.5.3) mittaamalla säteilyn annosnopeus yhden metrin etäisyydeltä kollin pinnasta. Mittauksessa haetaan sellainen suunta, mistä saadaan korkein lukema. Jos yksikkönä on μSv/h, jaetaan lukuarvo kymmenellä. Kuljetusindeksi saadaan pyöristämällä saatu lukuarvo yhteen desimaaliin ylöspäin….

 • LSA

  2.2.7.1.3 / 2.2.7.2.3.1.2 eli low specific activity eli vähäisen ominaisaktiivisuuden aine tarkoittaa radioaktiivista ainetta, jolla on luonnostaan matala ominaisaktiivisuus, tai radioaktiivista ainetta, johon sovelletaan arvioidun keskimääräisen omanaisaktiivisuuden raja-arvoja. LSA -aine kuuluu johonkin kolmesta ryhmästä; LSA-I, LSA-II tai LSA-III.

 • LSA-I

  lue LSA / kuljetusindeksi. (2.2.7.2.3.1.2) LSA-I

 • LSA-II

  lue LSA / kuljetusindeksi. (2.2.7.2.3.1.2) LSA-II

 • LSA-III

  lue LSA / kuljetusindeksi. (2.2.7.2.3.1.2) (2.2.7.2.3.1.3) (2.2.7.2.3.1.4) LSA-III

 • SCO

  2.2.7.1.3 eli surface contaminated object eli pintakontaminoitunut esine tarkoittaa kiinteää kappaletta, joka ei itse ole radioaktiivinen, mutta jonka pinnalla on radioaktiivista ainetta. SCO esineet kuuluvat joko SCO-I tai SCO-II ryhmään.

 • SCO-I

  lue SCO / kuljetusindeksi. (2.2.7.2.3.2) Pintakontaminoitunut esine (SCO)

 • SCO-II

  lue SCO / kuljetusindeksi. (2.2.7.2.3.2) Pintakontaminoitunut esine (SCO)  

 • yksinkäyttö

  1.2.1 tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, että vain yksi lähettäjä käyttää ajoneuvoa tai suurkonttia siten, että kaikki kuormaamiset ja purkamiset ennen kuljetusta, sen aikana ja sen jälkeen sekä kuljetus suoritetaan lähettäjän tai vastaanottajan ohjeiden mukaisesti silloin, kun se kuljetusmääräyksissä vaaditaan.