• kuljetus, irtotavara-

    tarkoittaa kiinteiden aineiden tai esineiden kuljettamista ilman pakkausta ajoneuvoissa, konteissa tai irtotavarakonteissa. Termi ei sisällä kolleina kuljetettavia tavaroita eikä aineiden kuljettamista säiliöissä. lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

  • kuljetus, säiliö-

    Kyseessä on säiliökuljetus, kun kuljetetaan; vaarallisia aineita ajoneuvossa, jossa kiinteän säiliön tilavuus on suurempi kuin 1000 litraa (1 m3) (säiliöajoneuvo) vaarallisia aineita ajoneuvossa, irrotettavan säiliön tilavuus on suurempi kuin 450 litraa vaarallisia aineita monisäiliöajoneuvossa (yli 450 litraa kaasut) vaarallisia aineita säiliökontissa, MEG-kontissa tai UN-säiliössä (yli 450 litraa kaasut) Vaikka kyseessä…

  • massatavara

    on tavaraa jota kuljetetaan suurissa erissä yleensä ilman, että tavara olisi erikseen pakattu. Esim. hake, puutavara, paperi jne.