• CSI

    eli criticality safety index. Lue kriittisyysturvallisuusindeksi.

  • kriittisyysturvallisuusindeksi

    1.2.1 lyhenne CSI (criticality safety index) tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa fissiiliä ainetta sisältävälle kollille, lisäpäällykselle tai kontille määriteltyä CSI-arvoa. Tätä arvoa käytetään yhdessä pidettävien kollien, lisäpäällyksien tai konttien lukumäärän valvonnassa. (vertaa; kuljetusindeksi) 5.1.5.3.3 Jokaisen lisäpäällyksen ja kontin kriittisyysturvallisuusindeksi on määritettävä (5.1.5.3). Määritys tapahtuu laskemalla kollien CSI-arvot yhteen. Samaa menetelmää on…

  • yksinkäyttö

    1.2.1 tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, että vain yksi lähettäjä käyttää ajoneuvoa tai suurkonttia siten, että kaikki kuormaamiset ja purkamiset ennen kuljetusta, sen aikana ja sen jälkeen sekä kuljetus suoritetaan lähettäjän tai vastaanottajan ohjeiden mukaisesti silloin, kun se kuljetusmääräyksissä vaaditaan.