• lämpötila, hälytys-

    7.1.7.4.3 hälytyslämpötila tarkoittaa lämpötilavalvotuissakuljetuksissa (luokat 4.1 ja 5.2) lämpötilaa, jossa hätätoimenpiteet käynnistettävä. Valvonta- ja hälytyslämpötilat valmiiksi luokitelluille itsereaktiivisille aineille ovat kohdassa 2.2.4.1.4 ja valmiiksi luokitelluille orgaanisille peroksideille kohdassa 2.2.52.4

  • lämpötila, itsesyttymis-

    on se alin lämpötila, johon kuumennettuna aine syttyy palamaan ilman ulkopuolista lämmönlähdettä (liekkiä tai kipinää) ja jatkaa palamistaan. Mitä alhaisempi itsesyttymislämpötila on, sitä herkemmin aine syttyy. Eri menetelmillä määritetyt itsesyttymislämpötilat saattavat poiketa toisistaan paljonkin. (lähde: ova-ohjeet) Kaasun ja ilman seossuhde, syttymistilan muoto ja koko, seoksen lämmitysnopeus sekä koeastian materiaali voivat…

  • lämpötila, kriittinen

    tarkoittaa lämpötilaa, jonka yläpuolella aine ei voi esiintyä nestemäisenä.