• koulutuslupa

    (ADR) on Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä koulutuslupa ADR-ajolupakoulutuksiin. Lupa myönnetään, jos hakijalla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen. Koulutuksesta vastaavalla johtajalla on oltava voimassa oleva, vähintään annettavaa koulutusta vastaava ADR-ajolupa ja tiekuljetusten turvallisuusneuvonantajan pätevyys. (6 §)