• liikennelupa, kotimaan

    Aikaisemmin käytössä olleita kotimaan liikennelupia myönnetään nykyisille luvanhaltijoille vain lupia uusittaessa tai kalustoa lisättäessä. Mikäli kotimaan tavaraliikenneluvan haltija aikoo jatkaa liikenteen harjoittamista heinäkuusta 2028 eteenpäin, tulee liikenteenharjoittajan huolehtia hyvissä ajoin tavaraliikenneluvan edellyttämän ammatillisen pätevyyden hankkimisesta. Kaikkien 1.7.2018 jälkeen myönnettävien kotimaan tavaraliikennelupien voimassaolo päättyy siis viimeistään 1.7.2028. (lähde: skal.fi)