• asetus, kontti-

    on kansallinen asetus konteista. (23.12.1998/1145)