• B/L

  Bill of Landing, eli konossementti.

 • konossementti

  eli Bill of Landing (B/L) on meriliikenteen rahtikirja.

 • rahdinantaja

  tarkoittaa konossementissa tai vastaavassa kuljetusasiakirjassa, kuten kauttakulkukonossementissa, mainittua oikeudellista yhteisöä tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on nimetty rahdinantajaksi ja/tai jonka nimissä tai puolesta kuljetussopimus on tehty kuljetusyrityksen kanssa. (eur-lex)

 • rahtikirja

  on rahdinkuljettajan kuljetusasiakirja, josta tulee ilmetä kaikki lähetykseen liittyvät tiedot.