• kolli

    1.2.1 tarkoittaa lähetysvalmista pakkausta, suurpakkausta tai IBC-pakkausta ja sen sisältöä. Termiin sisältyy kaasuille tarkoitetut astiat sekä myös esineet, jotka kokonsa, massansa tai muotonsa vuoksi saa kuljettaa pakkaamattomina tai kehikossa, korissa tai käsittelylaitteessa. Lukuun ottamatta radioaktiivisten aineiden kuljetuksia, termi ei sisällä aineita tai esineitä, joita kuljetetaan irrallisina, eikä aineita, joita kuljetetaan…