• kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki

  5.3.3 Kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki Säiliöajoneuvoihin, säiliökontteihin, UN-säiliöihin, erityisajoneuvoihin tai -kontteihin tai erityisvarustettuihin ajoneuvoihin tai kontteihin, joissa ainetta kuljetetaan tai aine on jätetty kuljetettavaksi nestemäisessä olomuodossa vähintään 100 °C lämpötilassa tai kiinteässä olomuodossa vähintään 240 °C lämpötilassa, on ajoneuvon sivuille ja taakse sekä kontin, säiliökontin ja UN-säiliön kaikille neljälle…

 • kolli

  1.2.1 tarkoittaa lähetysvalmista pakkausta, suurpakkausta tai IBC-pakkausta ja sen sisältöä. Termiin sisältyy kaasuille tarkoitetut astiat sekä myös esineet, jotka kokonsa, massansa tai muotonsa vuoksi saa kuljettaa pakkaamattomina tai kehikossa, korissa tai käsittelylaitteessa. Lukuun ottamatta radioaktiivisten aineiden kuljetuksia, termi ei sisällä aineita tai esineitä, joita kuljetetaan irrallisina, eikä aineita, joita kuljetetaan…

 • kolli, B-tyypin

  B-tyypin kolleja on kahta perustyyppiä: B(U) ja B(M). Ne on tarkoitettu suurille aktiivisuuksille ja suunniteltu tarkoin määrättyä käyttötarkoitusta varten. B-tyypin kollin tulee kestää sarja vakavia onnettomuuksia. Kollin testeihin kuuluu mm. pudotus 9 m:n korkeudelta kovalle alustalle ja polttokoe 30 minuuttia +800 °C:n lämpötilassa. B(U)-tyypin kollin on oltava ainakin yhden maan…

 • kolli, C-tyypin

  C-tyypin kolli on tarkoitettu suurten aktiivisuuksien lentokuljetukseen radioaktiivisille aineille. Kollille on asetettu erittäin korkeat lujuus- ja säteilysuojausvaatimukset ja sille edellytetään aina viranomaishyväksyntä.

 • kolli, fissioituvan aineen

  Fissioituvan aineen kolleille edellytetään viranomaisen hyväksyntä kaikissa maissa, joissa kollia käytetään. Suomessa ei tällä hetkellä valmisteta viranomaishyväksyntää edellyttäviä radioaktiivisen aineen kolleja, eikä täällä ole myöskään näiden testausta varten akkreditoituja laitoksia. STUK tekee käytännössä hyväksynnän siten, että se saattaa Suomessa voimaan alkuperäisen hyväksymistodistuksen tarkistettuaan kollin suunnitteluaineiston. Kaikkien kollien valmistusta ja käyttöä…

 • pakkaus, IBC-

  1.2.1 eli intermediate bulk container tarkoittaa jäykkää tai taipuisaa kuljetettavaa pakkausta, joka: (a) on tilavuudeltaan: (i) enintään 3,0 m³ (3 000 l) pakkausryhmien II ja III kiinteille ja nestemäisille aineille, (ii) enintään 1,5 m³ pakkausryhmän I kiinteille aineille näiden ollessa pakattuina suursäkkeihin (IBC) taikka jäykkiin muovisiin, yhdistettyihin, pahvisiin tai puisiin…

 • pakkaus, IBC- jäykkä, muovinen

  tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu jäykästä muovisesta rungosta, jossa voi olla rakenteellisia varusteita ja asianmukaisia käyttölaitteita.

 • pakkaus, IBC- kunnostettu

  tarkoittaa metallista, jäykkää muovista tai yhdistettyä IBC-pakkausta, joka on iskun tai muun syyn johdosta (esim. korroosio, haurastuminen tai muu rakennetyyppiin verrattaessa kestävyyttä heikentävä tekijä) kunnostettu rakennetyypin mukaiseksi siten, että se läpäisee tyyppitestauksen. Kunnostamisena pidetään yhdistetyn IBC-pakkauksen jäykän muovisen sisäastian korvaamista saman valmistajan valmistamalla toisella alkuperäisen rakennetyypin mukaisella astialla. Kuitenkaan jäykän…

 • pakkaus, IBC- metallinen

  tarkoittaa metallirungosta sekä asianmukaisista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista koostuvaa IBC-pakkausta.

 • pakkaus, IBC- metallinen, suojattu

  (koskee metallisia IBC-pakkauksia) tarkoittaa IBC-pakkausta, joka on varustettu lisäsuojauksella törmäystä vastaan. Tämä lisäsuojaus voi olla esim. monikerrosrakenne, kaksinkertainen seinärakenne tai metallinen häkki.