• kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki

    5.3.3 Kohotetussa lämpötilassa kuljetettavien aineiden varoitusmerkki Säiliöajoneuvoihin, säiliökontteihin, UN-säiliöihin, erityisajoneuvoihin tai -kontteihin tai erityisvarustettuihin ajoneuvoihin tai kontteihin, joissa ainetta kuljetetaan tai aine on jätetty kuljetettavaksi nestemäisessä olomuodossa vähintään 100 °C lämpötilassa tai kiinteässä olomuodossa vähintään 240 °C lämpötilassa, on ajoneuvon sivuille ja taakse sekä kontin, säiliökontin ja UN-säiliön kaikille neljälle…

  • ympäristövaarallisten aineiden merkki

    5.2.1.8 Ympäristövaarallisten aineiden merkintää koskevat erityismääräykset 5.2.1.8.1 Kohdan 2.2.9.1.10 kriteerit täyttäviä ympäristövaarallisia aineita sisältävät kollit on merkittävä pysyvästi kohdan 5.2.1.8.3 mukaisella ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkillä lukuun ottamatta yksittäisiä pakkauksia ja pakkausyhdistelmiä, kun tällainen yksittäinen pakkaus tai tällaisen pakkausyhdistelmän sisäpakkaus sisältää: – määrältään enintään 5 l nesteitä, tai – nettomassaltaan enintään 5…