• sidonta, valjas-

    Valjassidonnalla voidaan estää liikkuminen (liukuminen ja kaatuminen) yhteen suuntaan, yleensä eteen- tai taaksepäin. Valjassidonnassa käytetään vain yhtä sidosta, joka lähtee ajoneuvon yhdellä puolella olevasta sidontapisteestä, kulkee lastin takaa (edestä) ja kiinnitetään ajoneuvon toisella puolella olevaan sidontapisteeseen, joka on vastapäätä tai lähes vastapäätä ensimmäiseen sidontapisteeseen nähden. Valjassidonnasta käytetään myös muunnelmia, joilla…

  • sidonta, yli-

    Kuorman yli sidonnalla, jota kutsutaan myös kitkasidonnaksi, pyritään lisäämään kitkavoimia kuormausyksiköiden pohjan ja lastausalustan välillä, tai jos kuormausyksiköistä muodostuu pinoja, alempien kuormausyksiköiden välillä. Yläosassa pystysuoran sidontakulman suuruus lastausalustaan nähden on oltava mahdollisimman suuri. Sidontavöitä käytettäessä tärkeä näkökohta on kiristysvoimien jakautuminen sidontavyön eri kohtiin. Sidos kiristetään yleensä yhdeltä puolelta rataslukkokiristimen avulla….