• kitkamatto

    on kuormavarmistuksessa kitkan lisäämiseen käytetty alusta. Sen tarkoitus on lisätä lastausalustan ja kuorman välistä kitkaa ja sitä käytetään maantie-, rautatie- sekä meriliikennekuljetuksissa. Kitkamaton rakenne absorboi kosteuden ja lian, joten likainenkaan lastausalusta ei merkittävästi vähennä kitkakerrointa.

  • liukuestematto

    jota käytetään kuormanvarmistuksessa kitkakertoimen lisäämiseen. Liukuestematoissa voidaan käyttää vulkanoitua tai puristettua kumia, johon on lisätty erilaisia lisäaineita ja/tai vahvikkeita. Eräät valmistajat lisäävät kumiin omia värillisiä rakeitaan. Mattojen paksuus voi olla 2–30 mm. Tällaisten kumimattojen ja minkä tahansa muun materiaalin välinen kitkakerroin on määritelty arvoksi 0,6, kun kosketuspinta on puhdas, vaikka…