• kirjalliset turvallisuusohjeet

    5.4.3 ovat vaarallisten aineiden, yli vapaarajan, kuljetuksissa vaadittava asiakirja. Ohjeet on oltava mukana kuljetuksessa, helposti saatavilla, miehistön ymmärtämällä kielellä. Kirjalliset_turvallisuusohjeet_Finnish_2011