• kiristin, vantti

    on laissa määritelty kiristyslaite, jolla voidaan kiristää sitomisväline, esimerkiksi sidontakettinki.

  • laite, kiristys

    tarkoittaa laitetta, jolla sitomisväline voidaan kiristää. (15 §) Kiristyslaitteen lujuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin sen kanssa käytetyn sitomisvälineen lujuus. Kiristyslaitteella on saavutettava vähintään 5 prosenttia sitomisvälineen nimellislujuudesta vastaava kiristysvoima, kun kiristyslaitteeseen vaikutetaan 0,5 kN:n käsivoimalla. Kiristyslaite saa olla myös neste- tai ilmanpaineen avulla jatkuvatoiminen edellyttäen, että auton ohjaamossa…

  • sitomisväline

    on vyö, vaijeri, kettinki, köysi, verkko tai muu sellainen kuormanvarmistusväline. Se voi olla varustettu tarkoituksenmukaisin kiinnitysliittimin tai -lukoin.