• pullo, kiinteällä suojavaipalla varustettu kaasu-

    tarkoittaa vesitilavuudeltaan enintään 13 litraista nestekaasun kuljetukseen tarkoitettua kaasupulloa, jossa on pinnoitettu, hitsattu teräksinen sisäpullo, ja teräksisen pullon pinnassa kiinteä, irrottamaton muovinen suojavaippa.

  • pullopaketti

    tarkoittaa kokoojaputkistolla toisiinsa keskenään yhdistettyjen ja lujasti toisiinsa kiinnitettyjen kaasupullojen muodostamaa kokonaisuutta, jota kuljetetaan tällaisena kokonaisuutena. Kokonaisvesitilavuus saa olla enintään 3 000 litraa lukuun ottamatta luokan 2 myrkyllisten kaasujen (T-kirjaimella alkavat kaasuryhmät) kuljetukseen tarkoitettuja pullopaketteja, joiden vesitilavuus saa olla enintään 1 000 litraa.