• kerroin, kiihtyvyys-

    on kuormavarmistuslaskentaan liittyvä termi, joka kuvaa kussakin kuljetusmuodossa eri suuntiin kohdistuvia kiihtyvyyksiä. Esimerkiksi standardin SFS-EN 12915-1 mukaisesti kiihtyvyys eteenpäin (kiihtyvyyskerroin 0,8 g), kiihtyvyys taaksepäin (kiihtyvyyskerroin 0,5 g) ja poikittaissuuntainen kiihtyvyys (kiihtyvyyskerroin 0,5 g). Suomen lainsäädännössä noudatetaan eteenpäin suuntautuvien kiihtyvyyksien osalta kerrointa 1,0 g eli 10 m/s^2, joka on sama kuin…

  • kerroin, varmuus-

    on kuormanvarmistus laskentaan liittyvä termi, jolla otetaan huomioon sidoksiin vaikuttavien voimien epätasainen jakautuminen. Varmuuskerroin kompensoi sidontavoimien jakaantumisen ja jarrutuksen aiheuttamasta hidastuvuudesta johtuvia epävarmuuksia.

  • putoamiskiihtyvyys

    Putoamiskiihtyvyys on maan putoaville kappaleille aiheuttama kiihtyvyys; tunnus = g. (1 g ≈ 9,807 m/s2 ≈ 10  m/s2) Putoamiskiihtyvyyden tunnusta g käytetään esimerkiksi kuormakorien lujuuksien ilmoittamisessa ja kuormanvarmistuslaskennassa.