• kiihtyvyys

    eli acceleration (a) on fysikaalinen suure, joka kuvaa kappaleen nopeuden muutosta tietyssä ajassa. Sen yksikkö on SI-järjestelmässä metriä sekunnissa toiseen (m/s²). Tämä suure näkyy joissain säädösteksteissä, esimerkiksi kun kyseessä on kuorman varmistamisen laskentaan käytetyt kiihtyvyydet. Tällöin vaadittava sidontavoima ilmoitetaan termillä ”pitää kestää kiihtyvyyttä 10 m/s²”. Voit muuntaa kiihtyvyyden yksikköä seuraavasti;…

  • Newton

    (N) on SI-järjestelmässä voiman yksikkö. Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 m/s2. Newton on siis johdannaisyksikkö, jonka määritelmä perustuu perusyksikköjen kilogramma (kg), metri (m) ja sekunti (s) määritelmiin; kg * m/s2. Käytännössä Newton on se voima, jolla maapallo vetää pinnallaan olevaa noin 102 g kappaletta…

  • putoamiskiihtyvyys

    Putoamiskiihtyvyys on maan putoaville kappaleille aiheuttama kiihtyvyys; tunnus = g. (1 g ≈ 9,807 m/s2 ≈ 10  m/s2) Putoamiskiihtyvyyden tunnusta g käytetään esimerkiksi kuormakorien lujuuksien ilmoittamisessa ja kuormanvarmistuslaskennassa.