• ICSC

    eli International Chemical Safety Cards tarkoittaa kansainvälisiä kemikaalikortteja. Ne tarjoavat oleellista tietoa kemikaalien terveysvaikutuksista ja turvallisesta käsittelystä tiiviissä muodossa. Kemikaalikorttien tarkoitus on edistää kemikaalien turvallista käyttöä työpaikoilla ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille. Kansainväliset kemikaalikortit –hanke on Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sekä Euroopan Komission yhteistyöprojekti. (lähde: ilo.org)…