• jarrutushidastuvuus

    (käyttöjarru) Auton käyttöjarrulla on saavutettava vähintään 5,0 m/s2 jarrutushidastuvuus tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa enintään 0,8. Käyttöjarrun hidastuvuusvaatimus katsotaan saavutetun, jos jarrutusmatka pysähdyksiin jarrutettaessa täyttää seuraavan ehdon; S ≤ 0,15 · V + (V2 /130) V = nopeus jarrutuksen alkaessa (km/h) S = jarrutusmatka (m) (varajarru) Auton varajarrulla saavutettavan…

  • venttiili, ALP-

    eli alppiventtiili, on perävaunun kuormitusta mittaava venttiili, joka säätää perävaunun jarruvoiman automaattisesti. Venttiili rekisteröi perävaunun suhteellisen painon ja säätää jarruihin menevän ilmanpaineen oikean suuruiseksi. Ilmajousitetuissa perävaunuissa käytetään ilmapalkeissa vallitsevaa ilmanpainetta vertailuarvona. Mekaanisella jousituksella varustetuissa perävaunuissa venttiili mittaa perävaunun rungon ja akselin välisen etäisyyden, ja käyttää näin jousitusliikkeen suuruutta vertailuarvona. (631/1990)…