jarrutuspaine

(synteripaine) on jarrutettaessa hetkellisesti vallitseva ylipaine jarrusylinterissä. (lähde: traficom.fi) ks. paine, ylipaine