jarrutusmatka

joka vastaa määrättyä alkunopeutta (loppunopeuden ollessa nolla) ja määrättyä hidastuvuutta, lasketaan seuraavalla kaavalla: S = ( V² /2 * a) + K * V a = hidastuvuus (m/s²) V =…

jarrutushidastuvuus

(käyttöjarru) Auton käyttöjarrulla on saavutettava vähintään 5,0 m/s2 jarrutushidastuvuus tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa enintään 0,8. Käyttöjarrun hidastuvuusvaatimus katsotaan saavutetun, jos jarrutusmatka pysähdyksiin jarrutettaessa täyttää seuraavan ehdon; S ≤…

hidastuvuus

on ajonopeuteen ja jarrutusmatkaan (loppunopeuden ollessa nolla) perustuen hidastuvuus, joka lasketaan seuraavasti: a = V² /2 * (S – K * V) a = hidastuvuus ( m/s² ) V =…