liitinkourat

ovat jarruliittimiä, millä ajoneuvojen jarrukytkennät toteutetaan. Ajoneuvolaissa (62 §) tarkoitettuja yleisesti käytössä olevina paineilmajarrujohtojen liittiminä pidetään standardissa ISO 1728:2006 tarkoitettuja liittimiä (punainen ja keltainen kouraliitin). Toinen yleisesti käytössä oleva jarruliitinmalli…

duo-matic

on liitin millä perävaunun tai apuvaunun jarruletkut kiinnitetään vetoautoon. Ajoneuvolaissa (62 §) tarkoitettuina yleisesti käytössä olevina paineilmajarrujohtojen liittiminä pidetään standardissa SFS 3745 tarkoitettuja kaksoisliittimiä (duo-matic -liitin).